Åker med rödklöver sommaren 2001

Bildnamn:

JE0104_03