Återställande av förstubron på Mjölnars till originalskick

Bildnamn:

JE_11786