De nyslagna strängarna slingrar sig fram genom landskapet

Bildnamn:

JE_66543