Dikning med plogdikare, Östergötland

Bildnamn:

JE0203_24