Dumper som kör sand till grunden till ett hus

Bildnamn:

JE_63822