En liten stuga i skogskanten med åkerlappar framför

Bildnamn:

JE_11742