En och stengärdesgård i åkerlandskap, Skåne sommaren 2002

Bildnamn:

JE0204_16