Får på bete. Flygfoto.

Bildnamn:

JE_20110720-211206