Får som äter på rundbal med hö

Bildnamn:

JE0400_010