Grusväg genom odlingslandskap med beten på var sida

Bildnamn:

JE_20110707-203431