Häst på bete i fruktträdgård med blomsteräng framför

Bildnamn:

JE0203_31