Häst på klippa i Bohuslän. Sommaren 2002

Bildnamn:

JE0206_04