Highland kettlekalv på grönbete

Bildnamn:

JE_5355