Höskörd Sörmland sommaren 2001. Balning med småbalspress

Bildnamn:

JE0104_11