Höskörd Sörmland sommaren 2001. Balning med Volvo BM och småbalspress

Bildnamn:

JE0104_13