Industrihampa odlat utanför Tomelilla. Sommaren 2003

Bildnamn:

JE0310_04