Kalvar som äter på rundbal med hö. Hälsingland sommaren 2001.

Bildnamn:

JE0103_10