Ko på bete strandäng vid Roxen

Bildnamn:

JE0326_23