Kor som äter ensilage ur foderhäck

Bildnamn:

JE0319_15