Kräftskiva i Stockholms skärgård sommaren 2004

Bildnamn:

JE0425_026