Kvigor på bete i Risarven, sommaren 2001

Bildnamn:

JE0102_29