Lastning av spannmålsbåt. Djurön utanför Norrköping sommaren 2001

Bildnamn:

JE0105_09