Liggande träd i skogsglänta. Flygfoto.

Bildnamn:

JE_20110720-211041