Oljeväxter i gryningen. Sommaren 2003

Bildnamn:

JE0312_02