På väg till skogen i djup snö. vår-vinter 2002

Bildnamn:

JE0200_26