Plöjd åker i väntan på vinterns sönderbrytande krafter

Bildnamn:

JE0110_28