Plöjning av vallstubb, vallbrott med växelplog och tiltpackare.

Bildnamn:

JE_5761