Rödfärgad lada med svarta portar. Sörmland sommaren 2001

Bildnamn:

JE0104_21