Såbäddsberedning inför höstsådd av vete. Stocksbo hösten 2004

Bildnamn:

JE0425_038