Siluett av båt under kapell innan sjösättning

Bildnamn:

JE_61937