Solbränt timmerhus. Ranvall vintern 2004

Bildnamn:

JE0400_064