Solljus som silar genom molen ner på den snötyngda skogen

Bildnamn:

JE_1200