Staffan på stege för att sätta i nya fönster i kvarnen i Stocksbo.

Bildnamn:

JE_20108