Stockholms skärgård sommaren 2002

Bildnamn:

JE0207_10