Tallriksharvning av vall – vallbrott – Stocksbo Sommaren 2003

Bildnamn:

JE0317_35