Tallriksharvning av vallbrott. Stocksbo sommaren 2003

Bildnamn:

JE0318_04