Trähus med gröna knutar, Järvsö

Bildnamn:

JE_11553