Traktor med spannmålsvagn på tröskad åker

Bildnamn:

JE_20805