Tröskning med två Lexion tröskor och utkörning med fältvagn

Bildnamn:

JE0108_28