Under byggnation. Hälsingland vintern 2004

Bildnamn:

JE0400_009