Uppfart med flyglar. Uppland sommaren 2001

Bildnamn:

JE0105_17