Vallbrott på våren. Stocksbo våren 2004

Bildnamn:

JE0405_02