Vallmo i vete. Glimmingehus sommaren 2003

Bildnamn:

JE0313_36