JE_20108, Staffan på stege för att sätta i nya  fönster i kvarnen i Stocksbo., Jonas Engström

Staffan på stege för att sätta i nya fönster i kvarnen i Stocksbo.

JE_11787, Återställande av förstubron på Mjölnars till originalskick, Jonas Engström

Återställande av förstubron på Mjölnars till originalskick

JE_11786, Återställande av förstubron på Mjölnars till originalskick, Jonas Engström

Återställande av förstubron på Mjölnars till originalskick

JE_11783, Återställande av förstubron på Mjölnars till originalskick, Jonas Engström

Återställande av förstubron på Mjölnars till originalskick

JE0400_009, Under byggnation. Hälsingland vintern 2004, Jonas Engström

Under byggnation. Hälsingland vintern 2004

JE0400_008, Under byggnation. Hälsingland vintern 2004, Jonas Engström

Under byggnation. Hälsingland vintern 2004

Show More