JE_20108, Staffan på stege för att sätta i nya  fönster i kvarnen i Stocksbo., Jonas Engström

Staffan på stege för att sätta i nya fönster i kvarnen i Stocksbo.

JE0400_009, Under byggnation. Hälsingland vintern 2004, Jonas Engström

Under byggnation. Hälsingland vintern 2004

JE0400_008, Under byggnation. Hälsingland vintern 2004, Jonas Engström

Under byggnation. Hälsingland vintern 2004

Show More