JE_18105, Ensilageskörd med Claas exakthack, Jonas Engström

Ensilageskörd med Claas exakthack

JE_18104, Ensilageskörd med Claas exakthack, Jonas Engström

Ensilageskörd med Claas exakthack

JE_18101, Ensilageskörd med Claas exakthack, Jonas Engström

Ensilageskörd med Claas exakthack

JE_18097, Ensilageskörd med Claas exakthack, Jonas Engström

Ensilageskörd med Claas exakthack

JE_18095, Ensilageskörd med Claas exakthack, Jonas Engström

Ensilageskörd med Claas exakthack

JE0107_03, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

JE0107_04, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

JE0107_05, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

JE0107_06, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

JE0107_07, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

JE0107_10, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

JE0107_11, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

JE0107_12, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

JE0107_13, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

Show More