JE_65207, Strax innan ovädret bryter löst. Stockholms skärgård 2008., Jonas Engström

Strax innan ovädret bryter löst. Stockholms skärgård 2008.

JE_61937, Siluett av båt under kapell innan sjösättning, Jonas Engström

Siluett av båt under kapell innan sjösättning

JE0105_01, Lastning av spannmålsbåt, Djurön utanför Norrköping sommaren 2001, Jonas Engström

Lastning av spannmålsbåt, Djurön utanför Norrköping sommaren 2001

JE0105_07, Lastning av spannmålsbåt. Djurön utanför Norrköping sommaren 2001, Jonas Engström

Lastning av spannmålsbåt. Djurön utanför Norrköping sommaren 2001

JE0105_09, Lastning av spannmålsbåt. Djurön utanför Norrköping sommaren 2001, Jonas Engström

Lastning av spannmålsbåt. Djurön utanför Norrköping sommaren 2001

Show More