JE0317_08, Fjällkor från Edsbyns hembygdsgård. Sommaren 2003, Jonas Engström

Fjällkor från Edsbyns hembygdsgård. Sommaren 2003

JE0317_06, Fjällkor från Edsbyns hembygdsgård. Sommaren 2003, Jonas Engström

Fjällkor från Edsbyns hembygdsgård. Sommaren 2003

JE0317_05, Fjällkor från Edsbyns hembygdsgård. Sommaren 2003, Jonas Engström

Fjällkor från Edsbyns hembygdsgård. Sommaren 2003

Show More