JE_66549, De nyslagna strängarna slingrar sig fram genom landskapet, Jonas Engström

De nyslagna strängarna slingrar sig fram genom landskapet

JE_66543, De nyslagna strängarna slingrar sig fram genom landskapet, Jonas Engström

De nyslagna strängarna slingrar sig fram genom landskapet

JE_66533, De nyslagna strängarna slingrar sig fram genom landskapet, Jonas Engström

De nyslagna strängarna slingrar sig fram genom landskapet

JE_66532, De nyslagna strängarna slingrar sig fram genom landskapet, Jonas Engström

De nyslagna strängarna slingrar sig fram genom landskapet

JE_66530, De nyslagna strängarna slingrar sig fram genom landskapet, Jonas Engström

De nyslagna strängarna slingrar sig fram genom landskapet

JE_06, Strängläggning av ensilage inför balning, Jonas Engström

Strängläggning av ensilage inför balning

Show More