JE0104_20, Höskörd Sörmland sommaren 2001. Strängläggning med Volvo BM och Claas strängläggare, Jonas Engström

Höskörd Sörmland sommaren 2001. Strängläggning med Volvo BM och Claas strängläggare

JE0104_14, Höskörd Sörmland sommaren 2001. Balning med Volvo BM och småbalspress, Jonas Engström

Höskörd Sörmland sommaren 2001. Balning med Volvo BM och småbalspress

JE0104_11, Höskörd Sörmland sommaren 2001. Balning med småbalspress, Jonas Engström

Höskörd Sörmland sommaren 2001. Balning med småbalspress

JE0104_09, Höskörd Sörmland sommaren 2001. Strängläggning med Volvo BM och Claas strängläggare, Jonas Engström

Höskörd Sörmland sommaren 2001. Strängläggning med Volvo BM och Claas strängläggare

JE0104_08, Höskörd Sörmland sommaren 2001. Strängläggning med Volvo BM och Claas strängläggare, Jonas Engström

Höskörd Sörmland sommaren 2001. Strängläggning med Volvo BM och Claas strängläggare

JE0104_10, Höskörd Sörmland sommaren 2001. Strängläggning med Volvo BM och Claas strängläggare, Jonas Engström

Höskörd Sörmland sommaren 2001. Strängläggning med Volvo BM och Claas strängläggare

JE0104_13, Höskörd Sörmland sommaren 2001. Balning med Volvo BM och småbalspress, Jonas Engström

Höskörd Sörmland sommaren 2001. Balning med Volvo BM och småbalspress

JE0104_16, Höskörd Sörmland sommaren 2001. Strängläggning med Volvo BM och Claas strängläggare, Jonas Engström

Höskörd Sörmland sommaren 2001. Strängläggning med Volvo BM och Claas strängläggare

JE0104_17, Höskörd Sörmland sommaren 2001. Strängläggning med Volvo BM och Claas strängläggare, Jonas Engström

Höskörd Sörmland sommaren 2001. Strängläggning med Volvo BM och Claas strängläggare

Show More